IZVORI I LITERATURA

 IZVORI

Rukopisni

ARHIV KONGREGACIJE PROPAGANDE U RIMU:
Acta;
Scritture originali riferite nelle congregazioni generali;
Scritture riferite nei congressi: Bosnia, Dalmazia, Collegio Illirico di Loreto;
Lettere.

ARHIV KONGREGACIJE »PRO CAUSIS SANCTORUM« U RIMU:
N. Biancovich.

TAJNI VATIKANSKI ARHIV U RIMU:
Relationes ad limina Nikole Bijankovića Kongregaciji koncila (1703 — 1720);
Lettere dei vescovi’e prelati.

ARCHIVIO PRIORALE DI MACERATA (Collegio di Macerata),
deponiran u Archivio civico di Macerata (Italia).

ARHIV MAKARSKE BISKUPIJE U SPLITU.

ARHIV SPLITSKE NADBISKUPIJE U SPLITU.

ARHIV ŽUPSKOG UREDA SV. MARKA U MAKARSKOJ.

HISTORIJSKI ARHIV U SPLITU (matične knjige).

HISTORIJSKI ARHIV U ZADRU (matične knjige).

KAPTOLSKI ARHIV U MAKARSKOJ (Bijankovićev dio).

KAPTOLSKI ARHIV U SPLITU.

Tiskani

COLLECTANEA S. CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE seu Decreta, Institutiones, Rescripta pro apostolicis missionibus, I (1622 — 1866), Romae 1907.

DI NICOLO BIANCOVICH, vescovo di Makarska, notizie e diari, Bollettino di archeologja e storia dalmata, supplemento I, str. 1—30.

ETEROVIĆ K., Čapljina, Jasenje i župa Čitluk u godini 1705., Nova revija br. 1, Makarska, 1929.

FERMENDŽIN E., Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752, in Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium XXIII, Zagrabia, 1892.

GOJAK N.,: Kronika 1712—1772., djelomično tiskana u djelu fra Milana Mikulića »De vita et gestis Nicolai Biancovich episcopi makarskensis«, Romae 1964, str. 154—162.

JELENIĆ J., Spomenici kulturnog rada franjevaca Bosne Srebreničke od 1699—1835., Monumenta Franciscana Jugoslavica I, Mostar 1927.

JERKOVIĆ R., Pastirski pohodi Nikole Bjankovića biskupa makarskoga po Dalmaciji, Bosni i Hercegovini (Izvješća godine 1706. i 1710.). Sarajevo, 1942.

KOVAČIĆ S., Najstariji izvještaji o stanju makarske biskupije u Tajnom vatikanskom arhivu, Split, 1975.

MANDIĆ D., Acta Franciscana Hercegovinae provinciarumque finitimarum tempore dominationis othomana I, ab anno 1463—1699, Monumenta Franciscana Jugoslavica II, Mostar 1934.

MIKULIĆ M., Izbor izvornih spisa o Nikoli Biankoviću biskupu makarskom (1645—1730), Portland, Oregon 1978. (Ciklostil).

SPALATEN. ET MACARSKEN. beatificationis et canonizationis Servi Dei Nicolai Biancovic fundatoris oratorii s. Philippi Nerii Spalati et episcopi macarskensis — Summarium super dubio — An sit signanda commissio introductionis Causae in casu et ad effectum de quo agitur? Romae sine anno.

VANINO M., Illyricum Sacrum i začetnik mu F. Riceputi, Vrela i prinosi 1.(1932), str. 10—79; Illyricum Sacrum i Filip Riceputi, Croatia Sacra II. (1931), str. 260—292.

LITERATURA

ALAČEVIĆ N., Slavni i zaslužni muževi. Makarska i Primorje. Izlet na Biokovo, Split, 1910.

BEBIĆ J., Brela, Brela, 1973. (Strojopis).

BUTURAC J. — IVANDIJA A., Povijest Katoličke crkve među Hrvatima, Zagreb, 1973.

CETINČIĆ I., Il compendio della virtuosa vita di Monsignor Nicolo Biancovich, Spalato, 1756. (Rukopis, KAM(B), sv. I.); Memorije istoriche della Congregazione del! Oratorio nella Citta di Spalato in Dalmazia, Spalato 1756. (rukopis), djelomično tiskano u Summariumu.

CICCARELLI A., Synopsis virorum illustrium spalatensium, Opuscoli, Ragusae  1811.

DELIĆ N., Nikola Bjanković prigodom 200. godišnjice bl. smrti, List biskupije splitsko-makarske br. 7/1930; Novo doba, XI11/1930, br. 142, str. 7, Split, 1930.

DEŽELIĆ V., Bijanković Nikola, Znameniti i zaslužni Hrvati, Zagreb, 1925.

DRAGIČEVIĆ S., Biskup Nikola Bjanković, Kalendar Srca Isusova i Marijina, XXVI/32, str. 58—62, Zagreb, 1932.

FANCEV F., Bjanković Nikola, Hrvatska enciklopedija Il, Zagreb, 1941.

FARLATI D., Illyricum Sacrum I, III, IV, Venetiis 1751, 1765, 1769.

FISKOVIĆ C., Spomenici grada Makarske, Makarski zbornik, str. 213—276, Makarska, 1970.

JELENIĆ J., Kultura i Bosanski Franjevci I, Sarajevo, 1912.

JERKOVIĆ R., Nikola Bjanković biskup, Teslić, 1943; Sluga Božji Nikola Bjanković biskup makarski, Katolički tjednik, 18 (21), Sarajevo, 1942; Nikola Bjanković biskup makarski, Vrhbosna god. 56/1942, br. 1 i 2, Sarajevo, 1942.

JURIĆ J., Collegium Illyricum Lauretanum, Romae 1932, thesis pro Laurea obtinenda, Orijentalni institut, teza 37.

JURIŠIĆ K., Katolička crkva na Biokovsko-neretvanskom području u doba turske vladavine, Zagreb, 1972; Neki problemi iz povijesti makarske biskupije (Odgovor velečasnom don Slavku Kovačiću, CUS, br. 4, 1972), CUS br. 1/1974, Split, 1974.

JURIŠIĆ G., Osnovne crte hrvatskih svetaca i svetačkih kandidata, Bogoslovska smotra br. 1/74, Zagreb, 1974.

KAER P., Makarska i Primorje I, Rijeka, 1914.

KALOĐERA M., Okružnica 1882, Glasnik biskupije bosanske i sriemske, X/1882, br. 13.

KOVAČIĆ S., Dr Karlo Jurišić, Katolička crkva na Biokovsko-neretvanskom području, Crkva u svijetu br. 3/74, Split, 1974.

LJUBIĆ Š., Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia (1856).

MACAN T., Iz povijesti Donjeg Poneretavlja, Metković, 1972.

MANDIĆ D., Etnička povijest Bosne i Hercegovine, Rim, 1967.

MIKULIĆ M., De vita et gestis Nicolai Bianković episcopi makarskensis (1645—1730), Romae, 1964.

NEŽIĆ D., Laudemus viros gloriosos, Croatia Sacra 11—12/1943, Zagreb, 1943.

NOVAK. G., Povijest Splita II, III, Split, 1978; Prošlost Dalmacije II, Zagreb, 1944.

OSTOJIĆ I., Metropolitanski kaptol u Splitu, Zagreb, 1975; Nadbiskupsko sjemenište u Splitu (1700—1970), Split, 1971.

PANDŽIĆ B., De dioecesi Tribuniensi et Mercanensi, Romae 1959; Marijan Lišnjić makarski biskup (1609—1686), Sarajevo, 1977.

PAVLOVIĆ LUČIĆ J., Kratko iskazagne Xivota, Kripostii, i Cudesaa slughe Boxjega prisvit. i pripost. gospodina Nikole Biancovichia biskupa makarskoga, sakupglieno i izvageno iz nesumgnivi temegliaa, i svidocanstvaa istiniti, Venecija, 1798; Breve ragguaglio della vita del Servo di Dio Nicold Biancovich, vescovo di Macarsca, Venezia, 1800.

PEROJEVIĆ M., Makarski biskup Nikola Bjanković i hercegovački muslimani, Jugoslavenski list, XX111/1940, br. 71.

PRIJATELJ K., Spomenici Splita i okolice, Split, 1951.

RADONIĆ J., Štamparije i škole rimske kurije u Italiji i južnoslavenskim zemljama u XVII veku, SAN, Beograd, 1949.

RAVLIĆ J., Makarska i njeno primorje, Split, 1934.

RIBIČIĆ A., Podaca, Podaca, 1972.

SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE MEMORIA RERUM  Vol. II, izd. Herder (Roma – Freiburg – Wien), 1973.

SACRA RITUUM CONGREGATIONE, Emo. ac Rmo. Domino Cardinali Miecislao Ledochowski relatore — Spalaten. et Macarsken. beatificazionis et canonizationis servi Dei Nicolai Biancovic fundatoris oratorii s. Philippi Nerii Spalati et episcopi Macarskensis — Positio super causae introductione, Romae 1885.

SMOLJAN I., Neretva, Zagreb, 1970.

TURČINOVIĆ J., Misionar Podunavlja Bugarin Krsto Pejkić, Zagreb, 1973. V. B. kan., Makarska, U spomen Sluge Božjega Nikole Bjankovića Biskupa Makarskoga i Apostola sve Dalmacije, Dan XIII/15, br. 177, 179, 180, 181, 182, Split, 1915.

VRČIĆ V., Odjeci 250 godišnjeg rada Imotske župe, Imotski, 1957; Vrgorska krajina, Vrgorac, 1972; Neretvanske župe, Metković, 1974; Župe Imotske krajine, Imotski, 1978.

VUSIO E., O raspravi posvećenja Sluge božjega Biskupa Nikole Biankovića Spljećanina Makarskog biskupa, Zadar, 1890. Uspomena o raspravi posvećenja sluge božjega Prag. Nikole Biankovića, Katolička Dalmacija, XX/1889, br. 54—57, 59, 63.

ZLATOVIĆ S., Franovci države Presvetog Otkupitelja i hrvatski puk u Dalmaciji, Zagreb, 1888.

ŽIVIĆ V., U gradu kneževskih zmajeva, Spremnost 1944, br. 116.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s